Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiective

Obiectiv general

Dezvoltarea şi creşterea competitivităţii capitalului uman din mediul rural, prin corelarea formarii profesionale continue pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi privind accesul pe piaţa muncii a 270 persoane din zona rurala a judetului Cluj.

Obiective specifice

1.Furnizarea de servicii de mediere a muncii pentru 270 persoane din grupul tinta.

2. Furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala pentru 190 persoane din grupul tinta, acestea beneficiind de un program integrat de servicii (informare si consiliere profesionala si medierea muncii).

3. Furnizarea serviciului de formare profesionala pentru 150 de persoane, din care 140 de persoane vor parcurge 10 programe de calificare, in 10 ocupatii profesionale non-agricole si 10 persoane vor urma un curs de initiere in vederea dobandirii de competente calculator, din care 144 de persoane vor fi certificate. Aceste persoane vor beneficia si de consiliere si informare profesionala si de medierea muncii.

4. Cresterea nivelului de competitivitate pe piata muncii, prin dobindirea de competente IT pentru 144 de persoane din grupul tinta, fiecare program de formare profesionala fiind prevazut cu un modul de initiere in utilizarea calculatorului personal (60 de ore pentru fiecare program de formare profesionala).

5.Respectarea principiului egalitatii de sanse, garantand respectarea drepturilor omului, a libertatilor fundamentale si a drepturilor recunoscute de lege din orice domeniu al vietii publice, tratand in maniera nediscriminatorie persoanele din grupul tinta.

Obiective orizontale

Inovatie si TIC:

- implementare servicii integrate de ocupare prin utilizarea TIC astfel incat beneficiul persoanelor din grupul tinta sa fie maxim ;

- se asigura prin resursele alocate in proiect, accesul fiecarui membru al echipei de implementare la utilizarea TIC (echipamente informatice, aparatura audio- video, internet, telefon, fax, softuri specializate, copiatoare )

- va asigura egalitatea sanselor in ceea ce priveste accesul la TIC pentru beneficiarii proiectului prin dezvoltarea competentelor in acest domeniu si cresterea sanselor de integrare economica si sociala intr-un context in care dezvoltarea rapida a tehnologiilor sunt probleme de actualitate.

Dezvoltare durabila:

  • Prin grupul tinta stabilit si obiectivele formulate, proiectul vizeaza insertia pe piata muncii, pe termen lung, a beneficiarilor proiectului, pregatindu-i temeinic atat pentru alegerea potrivita cat si ocuparea unui loc de munca si pentru mentinerea lui.
  • Prin serviciile de mediere a muncii pe piata interna, servicii de informare si consiliere profesionala, acreditate, serviciile de formare profesionala certificate CNFPA, proiectul va creste semnificativ sansele grupului tinta de a se incadra in societate si de a avea flexibilitatea necesara adaptarii in orice loc de munca care presupune munca in echipa, inovatie, comunicare, rezolvarea de probleme, planificare.

Principiul dezvoltarii durabile se regaseste inclusiv in modul de implementare a proiectului propus spre finantare: activitatile de mediere, informare si consiliere profesionala si formare profesionala se bazeaza pe principiile invatarii adultului prin acumularea de cunostiinte, dobandirea de abilitati si competente ce determina o schimbare de atitudine pe termen lung a beneficiarului marindu-i sansele de insertie pe piata muncii.

Conţinutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.