Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Servicii oferite

Informare și consilere profesională

Obiective

Metode și mijloace

a)

Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor

Auto-informare și ședințe colective de informare despre:

 • profile ocupaționale;
 • standarde de pregătire profesională;
 • prezentare de sinteze ale informațiilor rezultate din analiza:
 • studiilor privind piața muncii la nivel național, regional și local;
 • strategiilor de dezvoltare locală și regională;
 • informațiilor publice ale ANOFM.

b)

Evaluarea şi autoevaluarea personalităţii și aptitudinilor în vederea orientării profesionale

 • evaluarea psihologică a aptitudinilor și personalității prin intermediul testelor selectate din platforma Cognitrom Assessment System;
 • autoevaluarea intereselor profesionale.

c)

Stabilirea traseului profesional (planul individual de acțiune)

 • ședințe colective și individuale de consiliere.

d)

Dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră

 • identificarea necesităților clientului;
 • training pentru formarea/dezvoltarea abilităților de:
 • auto-prezentare;
 • asertivitate;
 • comunicare;
 • rezolvare de probleme / luarea deciziilor;
 • negociere

e)

Instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă

ședințe comune de informare privind:

 • canale de căutare a locurilor de muncă;
 • întocmirea documentației de candidatură;
 • prezentare la interviu / susținerea probei de lucru

ședințe individuale de consiliere pentru:

 • evaluarea documentațiilor de candidatură întocmite
 • simularea unui interviu

Accesul la acest serviciu este GRATUIT pentru persoanele din grupul tinta.

Medierea muncii

Scop: punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu

Obiective

Metode și mijloace

a)

oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora

 • actualizarea permanentă a bazei de date cu posturile vacante;
 • informare, prin:
 • publicare pe site-ul societății;
 • afişare la sediul societății;
 • corespondență personalizată

b)

elaborarea planului individual de mediere

 • consiliere individuală în baza profilului psiho-aptitudinal

c)

punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul

 • secțiunea de mediere electronică a site-ului societății

d)

preselecţia candidaţilor corespunzători cerinţelor locurilor de muncă

 • compararea profilelor psiho-aptitudinale cu profilele ocupaționale și cu cerințele angajatorilor

e)

informarea potențialilor angajatori despre candidații disponibili

 • contact direct (email, fax)

Accesul la acest serviciu este GRATUIT pentru persoanele din grupul tinta.

Pentru 150 de persone se ofera 11 programe de formare profesionala, din care un program de initiere (Competente calculator) si 10 programe de calificare

 • Program de initiere
  • Competente calculator

 • Programe de calificare in ocupatiile:
 1. contabil - asistent de gestiune
 2. lucrator in comertl
 3. ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie
 4. manichiurist-pedichiurist
 5. agent de paza
 6. instalator apa-canal
 7. electrician constructor
 8. sudor
 9. zidar pietrar tencuitor
 10. fierar betonist montator prefabricate

Cursurile sunt finalizate cu certificate de absolvire/ calificare acreditate de Autoritatea Nationala pentru calificari.

Accesul la acest serviciu este GRATUIT pentru persoanele din grupul tinta.

Descarca model certificate de absolvire si certificat de calificare

Conţinutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.