Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Egalitatea de sanse

Se va asigura promovarea si aplicarea permanenta a acestui principiu atat in managementul proiectului cat si in implementarea proiectului.

Promovarea principiului egalitatii de sanse se realizeaza in toate actiunile desfasurate:

  • toate materialele de promovare, menite sa informeze si sa atraga participantii la activitatile proiectului, serviciile si toate actiunile proiectului afiseaza declaratia politicii de egalitate de sanse;
  • proiectul este realizat si implementat asigurandu-se ca nici un angajat sau beneficiar al serviciilor specializate de stimulare a fortei de munca nu a fost exclus de la indeplinirea criteriilor de egalitate de sanse;
  • informarea beneficiarilor din grupul tinta prin pliante, comunicare directa, mijloace mass media, despre dreptul lor la nediscriminare si tratament egal, in ceea ce priveste participarea la toate serviciile oferite in cadrul proiectului;
  • asigurarea unui cadru confidential de furnizare a serviciilor integrate de ocupare si acces direct la acestea, pentru toate categoriile de beneficiari din grupul tinta, fara discriminari pe criterii de virsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa, categorie sociala, handicap, orientare sexuala, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata.

Conţinutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.